banner

P.Rik Van Schil

 

Ter gelegenheid van de 85e verjaardag van Rik Van Schil werd op 19 juni ll. de map Franciscus met kunstfoto's van de Franciscusbeelden van Rik Van Schil met originele teksten uit franciscaanse bronnen voorgesteld.

 

U kan deze map aankopen voor 40€, eventuele verzendingskosten 10€. Inlichtingen via pac.ofm@telenet.be

 

Hilarion Thans in de Groote Oorlog - Kamiel Mertens

studium generale

Het boek is een heruitgave van " Mijn Oorlog " met bijkomende documentatie rond de auteur!

Lees meer

Clara van Assisi. Geschriften en oudste bronnen.

Valkhof Pers,Nijmegen 2015

Het Clara-onderzoek heeft de laatste twintig jaar internationaal een nieuwe bloei doorgemakt die de eerdere vertalingen van 1984 en 1996 doet verouderen. In dit nieuwe boek zijn zestien teksten voor het eerst vertaald.

Lees meer

God aan den lijve ondervinden - Willem Marie Speelman

Discoverybooks,Leeuwaarden 2012

Na een uitvoerige inleiding legt Speelman ons in drie hoofdstukken uit wat we onder de door hem genoemde lichamelijke spiritualiteit kunnen verstaan. Hij gaat daarvoor te rade bij de geschriften en het leven van Franciscus en Clara. Een integrerende titel die nieuwsgierig maakt.

Lees  meer

Franciscus van Assisi   Jansen André ofm

Uitgeverij Halewijn

Franciscus van Assisi was een heilige, maar goed geworteld in de aarde. Vanuit zijn verinnerlijking kwam hij de aarde en de wereld meer nabij en kwam hij ook dichter bij zijn kern en bij God, zijn schepper. Centraal in Franciscus' spiritualiteit staat volgens André Jansen de parabel van de barmhartige Samaritaan.(Lc 10,25-37) In tegenstelling tot de priester en de leviet uit die parabel komt de Samaritaan de geslagen reiziger wel nabij, of zoals we bij Lucas lezen: ' Hij trad op hem toe'. De mystieke diepte van dit nabij komen of van 'naaste worden' heeft franciscus ervaren in de ontmoeting met de melaatsen. Vandaar het mooie beeldje van Rik Van Schil op de kaft. Heel zijn leven heeft Franciscus deze mystieke dimensie verder uitgediept in zijn vele ontmoetingen, armen, bedelaars langs de weg, ruziënde steden, de sultan, enz...

Mystiek betekent verbonden zijn in je transcendente oorsprong of verworteld zijn in God, zoals Franciscus ergens zegt. Dan pas ben je echt vrij en kun je iedereen nabij komen en dan pas wordt de aarde ook een thuis. De schrijver confronteert deze mystieke intuïties met andere mystieke teksten en toont zo scherp de diepte en originaliteit ervan. Zo kan hij Franciscus 'een mysticus van nabijheid' noemen.

Lees  meer

Franciscus en de sultan - Jan Hoeberichts

Valkhof pers 2012

In de vroege 13de eeuw was Europa in een felle strijd verwikkeld met de islam om de heerschappij over wat het 'Heilig Land' heette. In felle redes riepen de pausen de christenen op ten strijde te trekken tegen de 'Moren' en het 'wrede beest' te verslaan.

Lees meer

De franciscaanse belofte   Mark Heirman

Uitgeverij Houtekiet

Franciscus van Assisi blijft een belangrijke inspiratiebron voor al wie zich inzet voor een vredige,een duurzame en een rechtvaardige wereld. Dat ervaren zelfs niet-christenen en ongelovigen. 'De franciscaanse belofte' zet de belangrijkste elementen van een franciscaanse spiritualiteit op een rij, situeert die in de wereld van vandaag en peilt hun levenskansen in de wereld van morgen.

http://www.houtekiet.com

Respect en mededogen.
Levenskunst bij Franciscus en Clara van Assisi -
Sigmund Verheij en Theo Zweerman

Valkhof pers 2007

Artikelen over de wijsheid en levenskunst van Franciscus en Clara van Assisi, in het bijzonder hun visie op en beleving van de armoede.

Lees meer

De Mindere Broeders van Franciscus 1842-1992 -
Dirk Laureys

Drukkerij Lannoo, Tielt 1992

De minderbroeders met hun bruine pij en dito sandalen maakten vroeger deel uit van het vertrouwde straatbeeld in heel Vlaanderen. De minderbroederskerken en -huizen waren overal gekend. Naar aanleiding van de 150ste verjaardag van hun heroprichting in België wordt in deze publicatie stilgestaan bij het verleden van de Vlaamse minderbroeders.

Lees meer

Kennismaken met franciscus - Walter Verhelst

Halewijn nv 2007

Franciscus is geen onbekende. Er bestaan veel verhalen over Franciscus. Franciscus en de wolf, Franciscus die tot de vogels spreekt, het zijn min of meer vertrouwde beelden. Maar kloppen die beelden ook? Wie of wat is hij werkelijk geweest?

Lees meer

banner
  Tau
De Hebreeuwse en Griekse letter Tau is het symbool van de Franciscanen. Het staat voor vrede en zegening en herinnert aan het kruis van Christus. Franciscus ondertekende er zijn brieven mee, bracht het aan op de muren van cellen en zegende er mensen mee door het teken op hun voorhoofd te vormen.
 
     
zoeken